FB
25.08.2015

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Myš

Zdroj: Vláda ČR

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření byl vládou schválen letos 18.5.2015 a postoupen Senátu, očekává se jeho schválení. Tudíž s účinností od 1.1.2016 má dojít k ukončení druhého pilíře důchodového spoření, nemělo by být možné od začátku roku 2016 spořit a peníze by měli účastníci dostat zpět do konce uvedeného roku.

Prosinec letošního roku 2015 by měl být posledním kalendářním měsícem účasti na důchodovém spoření i snížené sazby pojistného na sociální zabezpečení pro OSVČ, která je účastna důchodového spoření. Účastník důchodového spoření musí do 30.9.2016 sdělit penzijní společnosti způsob, jakým si přeje vyplatit finanční prostředky (např. číslo účtu nebo adresu pro poštovní poukázku nebo číslo účtu doplňkového penzijního spoření) a od 15.9.2016 do 31.12.2016 bude probíhat výplata peněžních prostředků. Pokud účastník nezareaguje na výzvu penzijní společnosti k volbě způsobu vypořádání prostředků, penzijní společnost převede tyto prostředky na určený účet správce pojistného a následně na osobní daňový účet účastníka.

OSVČ, která měla sjednáno důchodové spoření, platila sníženou sazbu důchodového pojištění a za zaměstnance s důchodovým spořením odváděl zaměstnavatel na jejich osobní účet důchodového spoření. Díky tomu odvedly tyto osoby na důchodové pojištění nižší částky, proto počítá vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření s dvěma variantami řešení:

1/ účastník si podá od 1.1.2017 do 30.6.2017 žádost na ČSSZ o sdělení výše doplatku (u OSSZ podle místa trvalého pobytu) a OSSZ má 90 dnů na sdělení výše doplatku (FÚ sdělí OSSZ na žádost výši doplatku do 45 dnů). Doplatek musí být zaplacen do 29.12.2017. Bude-li doplacena plná výše doplatku a ve stanovené lhůtě, k účasti na důchodovém spoření se nebude přihlížet a hledisko důchodových nároků bude stejné, jako by účastník po celou dobu platit standardní výši důchodového pojištění.

2/ Bude-li doplacena nižší částka nebo nebude zaplaceno ve stanovené lhůtě, budou tyto platby brány jako přeplatky a budou účastníkovi vráceny. K době účasti na důchodovém spoření bude přihlíženo.