02.11.2022

Možnost zjednodušeného zrušení registrace k DPH

Legislativním procesem aktuálně prochází novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro povinnou registraci plátce z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. 

Myš

Osoba povinná k dani (podnikatel) totiž při překročení obratu za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nikoli za každý kalendářní rok, jak se mnoho podnikatelů mylně domnívá) musí podat přihlášku k registraci a od prvního dne druhého měsíce po měsíci, ve kterém byl překročen limit, se stává plátcem ex lege (tedy i v případě, že přihlášku např. zapomene podat). 


Jestliže se ovšem již zaregistrovaný plátce DPH chce z nějakých důvodů (např. utlumení činnosti apod.) z registrace vyvázat, může tak učinit podáním žádosti o zrušení registrace. Aby mohl plátce (míněno plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, abstrahujeme tedy v tomto článku například od plátců, kteří jsou tzv. neusazenými osobami) požádat o zrušení registrace, musí splnit jednu ze dvou podmínek:


1. Uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a zároveň
a) nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 mil Kč (novelou by měl být i tento limit zvýšen na 2 mil. Kč), nebo
b) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. vzdělávací činnosti, zdravotnické služby apod.) nebo
2. Přestal uskutečňovat ekonomické činnost.


Za standardních podmínek se tedy plátce daně vyváže z registrace až minimálně po roce od samotné registrace se současným splněním limitu obratu nebo uskutečňováním pouze plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet. Druhým případem, kdy může plátce podat žádost o zrušení registrace, je ukončení/přerušení ekonomické činnosti.


Výše zmíněná novela zákona o DPH ovšem obsahuje přechodná ustanovení, která proces zrušení registrace zjednodušují, ale pouze v rámci velmi krátkého období. Cílem tohoto článku tedy není kompletně popsat plánované změny obsažené v novele, nýbrž upozornit na tuto dočasnou možnost zjednodušení zrušení registrace.


Na základě přechodného ustanovení je možné, a to do 5 dnů od účinnosti novely, požádat správce daně o zrušení registrace, pokud jeho obrat překročil 1 mil. Kč, avšak nepřekročil 2 mil. Kč za období:
1. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení, nebo
2. předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení (zjednodušeně řečeno platí tento bod pro osoby, které začaly podnikat nedávno a nemohou tak svůj obrat sledovat za 12 kalendářních měsíců předcházejících dni účinnosti novely).


Pokud by, čistě hypoteticky, účinnost novely nastala 1.1.2023, pak je možné požádat o zrušení registrace, pokud obrat plátce za období leden až prosinec 2022 byl nižší než 2 mil. Kč. Při splnění této jediné podmínky může plátce daně do 5 dnů zažádat správce daně o zrušení registrace.


V případě, že plátce chce této možnosti využít a zrušit svou registraci k DPH, musí bedlivě sledovat, kdy novela nabude účinnosti, aby následně mohl promptně zareagovat a stihl podat žádost o zrušení registrace.

Registrace by měla být na základě dalšího přechodného ustanovení zrušena dnem následujícím po dni vydání rozhodnutí o zrušení registrace (vydá správce daně).
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.