FB
11.11.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou výzvu k programu COVID – Nájemné

Myš

Tato dotace je určena podnikatelům, kteří byli v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020 nuceni uzavřít své maloobchodní prodejny nebo byli nuceni pozastavit poskytování služeb v jejich provozovnách. Dotace není určena pro podnikatele, jejichž činnost v souladu s usnesením vlády č. 1079 spadá pod výjimky a kteří tedy svou činnost pozastavit nemuseli.

Pokud výše zmínění podnikatelé svou činnost provozují v pronajatých prostorách, pak část jimi placeného nájemného může být dotací COVID - Nájemné pokryta, a to za rozhodné období červenec až září 2020. Maximální výše dotace je 50 % rozhodného nájemného, podmínkou tedy je, aby nájemce uhradil alespoň zbylých 50 % rozhodného nájemného. Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období (tedy na 3 měsíce), stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 1. červencem 2020, vztahující se pouze na provozovnu uzavřenou v souladu s usnesením vlády č. 1079. Absolutní možná výše čerpané dotace je 10 mil. Kč, pokud nájemce žádal o dotaci už v rámci první výzvy, částky poskytnuté dotace se nesčítají.

Největší změnou oproti první výzvě je fakt, že již není nutná participace pronajímatele na platbě nájemného, tj. že podmínkou není poskytnutí snížení částky nájmu. Podmínkou ale zůstává, že nájemce a pronajímatel nesmí být osobami spřízněnými (např. osoby blízké, osoby v konsolidačním celku nebo osoby navzájem ovládané a ovládající).

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 až do 21. ledna 2021, přičemž žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default). Pro podání žádosti je nutné se registrovat, pokud byl ale nájemce registrován již pro účely čerpání dotace v první výzvě, nemusí se u druhé výzvy registrovat znovu. Žadatelem je nájemce, který k žádosti přiloží: