Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou výzvu k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo novou výzvu k programu COVID – Nájemné

Tato dotace je určena podnikatelům, kteří byli v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020 nuceni uzavřít své maloobchodní prodejny nebo byli nuceni pozastavit poskytování služeb v jejich provozovnách. Dotace není určena pro podnikatele, jejichž činnost v souladu s usnesením vlády č. 1079 spadá pod výjimky a kteří tedy svou činnost pozastavit nemuseli.

Pokud výše zmínění podnikatelé svou činnost provozují v pronajatých prostorách, pak část jimi placeného nájemného může být dotací COVID - Nájemné pokryta, a to za rozhodné období červenec až září 2020. Maximální výše dotace je 50 % rozhodného nájemného, podmínkou tedy je, aby nájemce uhradil alespoň zbylých 50 % rozhodného nájemného. Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období (tedy na 3 měsíce), stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 1. červencem 2020, vztahující se pouze na provozovnu uzavřenou v souladu s usnesením vlády č. 1079. Absolutní možná výše čerpané dotace je 10 mil. Kč, pokud nájemce žádal o dotaci už v rámci první výzvy, částky poskytnuté dotace se nesčítají.

Největší změnou oproti první výzvě je fakt, že již není nutná participace pronajímatele na platbě nájemného, tj. že podmínkou není poskytnutí snížení částky nájmu. Podmínkou ale zůstává, že nájemce a pronajímatel nesmí být osobami spřízněnými (např. osoby blízké, osoby v konsolidačním celku nebo osoby navzájem ovládané a ovládající).

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 až do 21. ledna 2021, přičemž žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default). Pro podání žádosti je nutné se registrovat, pokud byl ale nájemce registrován již pro účely čerpání dotace v první výzvě, nemusí se u druhé výzvy registrovat znovu. Žadatelem je nájemce, který k žádosti přiloží:

  • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2 (musí být opatřeno elektronickým nebo ověřeným podpisem),
  • čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu (musí být opatřeno elektronickým nebo ověřeným podpisem),
  • doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020; doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad,
  • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
11. Listopad, 2020

Další novinky

07. Leden, 2021

Paušální daň

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je potřeba podat do 10. dne rozhodného zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že 10.1. letošního...

Detail novinky
07. Leden, 2021

Změny v oblasti daní pro rok 2021

Zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka V rámci zrušení superhrubé mzdy dochází v...

Detail novinky