FB

Leasing na auto nebo půjčku?

Auto potřebujeme skoro všichni, ale ne všichni na něj máme dost peněz. Pokud opravdu potřebujete mít svůj vlastní vůz, můžete jeho financování zajistit buď pomocí leasingu, nebo prostřednictvím půjčky.

Myš

Auto potřebujeme skoro všichni, ale ne všichni na něj máme dost peněz. Pokud opravdu potřebujete mít svůj vlastní vůz, můžete jeho financování zajistit buď pomocí leasingu, nebo prostřednictvím půjčky (např. Tipy na půjčky).
Oba tyto finanční produkty mají svoje výhody i nevýhody, přičemž na některé z nich se často zapomíná. Může za to masivní marketingová komunikace firem, které se poskytováním leasingu na auto a půjček zabývají. V reklamách se protěžují samá pozitiva, ale už se nedozvíte o potenciálních problémech. V tomto článku jsme pro vás připravili co možná nejobjektivnější srovnání produktů leasing na auto a půjčka na auto.

Leasing na auto

Hovoříme-li o leasingu na auto, obvykle máme na mysli takzvaný finanční leasing. Ten je založen na principu převodů vlastnických práv, kdy během splácení auto patří leasingové společnosti a po splacení leasingu přejde vůz do vlastnictví klienta, který jeho zakoupení inicioval. Od prodejce automobilů vůz de facto zakoupí právě leasingová společnost, vy po dobu hrazení splátek automobil pouze užíváte a nemůžete s ním libovolně nakládat.

Existuje ještě operativní leasing, v jehož případě obvykle nedochází po uhrazení všech splátek k automatickému převodu vozu do vlastnictví klienta leasingové společnosti.
Operativní leasing se využívá především ve firemní sféře, kdy podnikům podstatnou měrou usnadňuje provozování většího vozového parku. Firma, která má automobily pronajaté na operativní leasing, se totiž nemusí starat o hrazení pojištění, náklady na servis a ani údržbu. O vše se postará leasingová společnost. Za to však firma pochopitelně musí zaplatit, proto je operativní leasing relativně nákladný a běžní řidiči jej nevyužívají.

Finanční leasing má ve srovnání s půjčkou na auto určité výhody. Tou nejvýznamnější jsou nižší náklady. Při splácení leasingu na auto nebudete muset zpravidla zaplatit tak vysoké úroky, jako je tomu v případě půjček na auto. Je to způsobeno tím, že leasingová společnost má větší jistotu, že se jí peníze, které vynaložila na nákup vozu, vrátí. Vůz jí totiž bude po celou dobu splácení patřit a tak jej může v případě, že nebudete řádně splácet, snáze prodat a uhradit tak svoje náklady.

Půjčka na auto

V případě půjčky na auto přechází zakoupený automobil ihned do vlastnictví iniciátora koupě. Není tedy třeba čekat do doby, kdy budou všechny splátky uhrazeny, a již je možné s autem plně nakládat. To znamená, že ho můžete využít jako zástavu nebo ho snadno prodat a nemusíte řešit žádné problémy s leasingovou společností. Půjčka na auto však má i určité nevýhody, o kterých si můžete přečíst v tomto textu, přičemž tou nejznámější jsou větší náklady. Porovnali jsme výhody a nevýhody leasingu a půjčky na auto.

Úroková míra odráží riziko, že se věřiteli nevrátí jeho peníze. Pokud tedy automobil nedáte do zástavy (což je v podstatě princip leasingu), budete se muset připravit na větší úroky. Ty ale mohou být sníženy, pokud prokážete dostatečnou bonitu. Výše úrokové míry se tedy v případě půjčky na auto odvíjí od velikosti vašich příjmů, od vašeho majetku a od vaší předchozí historie splácení.