30.03.2016

Systém kontrolního hlášení DPH nefunguje

Myš

Autor: ing. Tomáš Goláň

Systém kontrolního hlášení nefunguje, navíc správci daně postupují zcela v rozporu se zákonem a mnohonásobně více zatěžují poplatníky, než bylo proklamováno Generálním finančním ředitelstvím, v podstatě v případě nesrovnalostí nefunguje nic z toho, co Generální finanční ředitelství tvrdilo.

Ve sdělovacích prostředcích a v letácích byla veřejnost ujišťována, že principy kontrolního hlášení směřují pouze proti daňovým únikům, že kontrolní hlášení nezvýší zátěž podnikatelů a že vše je hlavně založeno na automatickém zpracování, že ke kontrolovaným údajům se dostane pouze malé množství prověřených lidí.
Po podání prvního kontrolního hlášení se na území celé ČR začaly množit jako houby po dešti případy, kdy na základě chyb plynoucích z kontrolního hlášení začaly pracovnice jednotlivých finančních úřadů obtěžovat poplatníky telefonáty, přičemž vyžadovaly po daňových subjektech evidenci přijatých a uskutečněných plnění dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty, naskenování konkrétních dokladů, u kterých se objevily nesrovnalosti, naskenování bankovních výpisů, smluv, objednávek a dalších důkazních prostředků, kterými lze prokázat, že je kontrolní hlášení vyplněno správně.
Dokonce došlo i k takovému excesu ze strany správců daně, že na základě těchto nesrovnalostí byla vydána zcela nezákonná výzva dle § 89 daňového řádu, kterou bylo zahájeno řízení ve věci postupu k odstranění pochybností, přičemž v této výzvě požadovaly tyto finanční úřady příslušné doklady, evidenci pro účely DPH dle § 100 a další důkazní prostředky, které předtím požadovaly úřady ústně, přitom jediným možným prostředkem, který může správce daně při chybě v kontrolním hlášení použít, je speciální výzva určená pouze pro kontrolní hlášení ve smyslu ust. § 101g odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
Výzva vydaná podle posledně uvedeného ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nezahajuje žádné řízení, neprodlužuje lhůtu pro vrácení nadměrného odpočtu, a umožňuje rychlou a jednoduchou odpověď, zatímco výzva vydaná dle § 89 daňového řádu zastavuje třicetidenní lhůtu pro vrácení nadměrného odpočtu plynoucí ze zákona o dani z přidané hodnoty, zahajuje postup k odstranění pochybností, kde musí subjekt v podstatě dokazovat, že je nevinen, postup, kde musíte předložit velké množství důkazů a čekat, až je správce daně prověří. Peníze z nadměrného odpočtu jsou pak v nedohlednu.

Finanční správa tak porušila zásadu přiměřenosti plynoucí z ust. § 5 odst. 3 daňového řádu, neboť dle tohoto ustanovení „Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále jen „osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní“, velmi závažným způsobem.

Při školeních, které prováděli pracovníci Generálního finančního ředitelství, bylo jasně zdůrazňováno, že nejprve musí přijít elektronická výzva právě podle zákona o dani z přidané hodnoty a že na tuto výzvu lze odpovědět pouze elektronicky a na speciálním formuláři určeném pro kontrolním hlášení, pokud tak někdo neučiní, okamžitě dostane pokutu ve výši 30 000 Kč, případně až 50 000 Kč. Generální finanční ředitelství však postupuje zcela v rozporu se zákonem a zcela jistě žádnou sankci nedostane, naopak způsobí finanční, či existenční problémy stovkám firem.
FÚ na základě nově podaného kontrolního hlášení tak zpochybňuje nezákonnou výzvou samotné přiznání k DPH namísto toho, aby zpochybňoval podané kontrolního hlášení, přitom dle zákona o dani z přidané hodnoty, resp. § 101g odst. 2 tohoto zákona má FÚ vydat výzvu, na kterou je možno reagovat pouze dvojím způsobem, tzv. zrychlenou odpovědí, která nikoho nezatíží, a to buď potvrzením původního KH nebo podáním následného KH. To je jediný možný zákonný postup, neboť nesoulad vznikl v kontrolním hlášení, nikoliv v daňovém přiznání. Takový postup finanční správy velmi závažným způsobem zatíží i v budoucnu všechny daňové subjekty, které se dostanou do obdobné situace, navíc bez vlastního zavinění.

Navíc všechna daňová řízení jsou v současnosti velmi zdlouhavá, což lze přičíst nefungující finanční správě, neboť její struktura jí ani řádné fungování neumožňuje. V situaci, kdy byly vytvořeny tzv. „krajské superúřady“ a z bývalých finančních úřadů se staly pouhé kanceláře bez pravomocí, díky čemuž všechna kontrolní zjištění „pendlují“ mezi superúřadem a místním územním pracovištěm, ani řádně fungovat nemohou, neboť o daňových povinnostech daňových subjektů rozhodují úředníci od stolu, nikoliv lidé, kteří daňové subjekty znají a kteří znají i místní podmínky a zvyklosti. Zejména za této situaci se vydávání výzev dle § 89 daňového řádu namísto výzev dle § 101g zákona o dani z přidané hodnoty jeví jako velmi nebezpečné.

Školili jsme několikrát veřejnost, abychom ji připravili na kontrolní hlášení (KH), zejména jsme vysvětlovali princip KH, systém vyplnění a podání a rovněž i způsoby rychlé reakce na výzvu dle § 101g odst. 2 ZDPH. Naše klienty, případně i širší veřejnost jsme na všechny eventuality řádně připravili. Jak je vidno, byla naše snaha zbytečná, neboť finanční úřady nepostupují podle zákona. Generální finanční ředitelství na své horké telefonní lince se tváří, že o tom neví, akorát jedna pracovnice FÚ nám po telefonu sdělila, že to prostě nefunguje, takže nás musí otravovat. Jak by se asi tvářila finanční správa, která na nás nastražila množství pokut v řádech desetitisíců, kdybychom jí sdělili, že nám kontrolní hlášení nefunguje, protože jsme se na něj nedokázali připravit??? Zcela jistě by je to nezajímalo.

Finanční správa, která tak vědomě veřejnost mystifikovala tím, že kontrolní hlášení nikoho nezatíží, nerespektuje zákon a nevydává výzvy dle § 101g odst. 2, ale rovnou zahajuje postup k odstranění pochybností, což je postup zdlouhavý, navíc zabraňující rychlému vrácení nadměrného odpočtu a rovněž i nová cesta pro Finanční úřady k dalšímu dlouhodobému nezákonnému zadržování odpočtů DPH.

Pro zajímavost nám bylo sděleno, že máme chybně zapsané číslo faktury, neboť tam jednou máme a podruhé nemáme lomítko. Ale sama Finanční správa zveřejnila, že v čísle dokladu budou znaky, jako je lomítko, pomlčka a další speciální znaky ignorovány, takže je jedno, zda je tam napíšete či ne.

Citujeme přímo ze stránek Finanční správy:
II. Evidenční číslo daňového dokladu: „Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vámi uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu tj. FV-256/16j anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV25616j.“

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.