FB
11.11.2020

Kompenzační bonus – podzim 2020

Myš

Poté zákon nabude účinnosti a Finanční správa začne s prvním vyplácením podzimního kompenzačního bonusu. Aktuálně lze již podávat žádosti o kompenzační bonus, přičemž s vyplácením začne finanční práva v okamžiku, kdy nabude účinnosti.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Nejen samotní podnikatelé mohou ovšem žádat o tento kompenzační bonus, žádat mohou také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni. To lze prokázat například dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč), přičemž platí, že žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. To mimo jiné znamená, že poslední den lhůty pro podání žádosti je pro obě bonusové období odlišný.

Vyplněnou žádost je možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Žádosti jsou přijímány:

 

Žádost lze vytvořit a také podat prostřednictvím interaktivního formuláře:

https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus