FB
01.11.2022

Jednorázový příspěvek na dítě a jeho daňové dopady u fyzických osob

Od srpna 2022 začaly úřady práce v souladu se zákonem č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě vyplácet žadatelům splňující stanovené podmínky jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč, jako finanční výpomoc s výživou dítěte a ostatními osobními náklady.

Myš

Daňové dopady u fyzických osob za rok 2022:


• Příspěvek bude považován za příjem, který je předmětem daně, ale je od daně osvobozený (jedná se o příspěvek z veřejného rozpočtu dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).


• Částka se nebude započítávat do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky u poplatníků, kteří budou uplatňovat slevu na manžela/manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.


Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle