FB
17.12.2018

Informační systém skutečných majitelů

Myš

S účinností ode dne 1. 1. 2018 je pro právnické osoby zavedena povinnost k evidování skutečných majitelů – fyzických osob. I přes skutečnost, že uvedený zápis nespadá pod daňové poradenství, které poskytujeme, dovolujeme si Vás o této povinnosti informovat. Evidence je vedena rejstříkovými soudy, proto je potřeba vedle vlastní evidence podat návrh na rejstříkový soud, kde dojde k vymezení skutečného majitele. Bližší informace k této povinnosti včetně formuláře jsou dostupně na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na: https://issm.justice.cz/. Rovněž si Vás dovolujeme upozornit, že v případě podání návrhu na zápis do 31. 12. 2018 nebude uvedený zápis předmětem soudního poplatku, resp. bude od poplatku osvobozen, pro subjekty zapsané do Obchodního rejstříku do 31. 12. 2017, tj. před účinností tohoto zákona.