Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace ke zdanění příjmů FO se zaměstnáním na lodích nebo v letadlech provozovaných v mezin. dopravě

Informace ke zdanění příjmů FO se zaměstnáním na lodích nebo v letadlech provozovaných v mezin. dopravě

Zdroj: financnisprava.cz

Na základě mezinárodní výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce bylo zjištěno, že osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky a jsou zaměstnány na palubách lodí a člunů plujících pod nizozemskou vlajkou, v České republice nezdaňovaly své příjmy z takto vykonávané závislé činnosti v Nizozemí, přestože účinná smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemským královstvím dává nárok na zdanění těchto příjmů výhradně České republice. Tyto příjmy zároveň byly neoprávněně, tj. v rozporu s uvedenou mezinárodní smlouvou, zdaněny v Nizozemí, a to buď chybným postupem zaměstnavatele, nebo českých lodníků, kteří zaměstnavatelům nedodali potřebné dokumenty pro uplatnění režimu zdanění v souladu s uvedenou smlouvou (zejména „potvrzení o daňovém domicilu“).

Nastalou situaci je nyní třeba řešit. Vzhledem k výhradnímu právu České republiky na zdanění dotčených příjmů je nezbytné, aby všechny osoby, jichž se uvedená situace týká, nejlépe dobrovolně podaly na svých místně příslušných finančních úřadech daňová přiznání a předmětné příjmy v České republice zdanily. Zároveň je jim doporučeno obrátit se na svého nizozemského zaměstnavatele, popřípadě na nizozemskou správu daní s žádostí o refundaci neoprávněně zaplacené daně v Nizozemí.
Současně dotčené osoby mohou požádat nizozemskou daňovou správu, aby byla mezinárodní smlouva vůči jejich příjmům do budoucna uplatňována automaticky, a to za využití nizozemského formuláře „Verzoek vrijstelling loonbelasting/premie volksverzekeringen“.
Další možností pro dosažení kýženého vrácení daní v Nizozemí je podání daňového přiznání v Nizozemí, kdy lze využít formulář „C-formulier“ nebo i daňovou aplikaci „Tax Return Program for Non-resident Taxpayers“. V případě jakýchkoliv dotazů apod. mohou daňoví rezidenti České republiky, jichž se tato situace týká, v Nizozemí kontaktovat „tax information line for non-resident tax issues“ (tel. č.: 0031 555 385 385). Pro úplnost lze uvést, že adresa internetových stránek nizozemské daňové správy je: www.belastingdienst.nl.
V neposlední řadě, pokud by žádosti českých osob o refundaci daně v Nizozemí i přes snahu o využití všech výše uvedených možností a doložení platných relevantních dokladů pro účely aplikace mezinárodní bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění (tj. zejména „potvrzení o daňovém domicilu“) nebyly kladně vyřízeny, je možné ze strany lodníků požádat Ministerstvo financí ČR o zahájení řešení případu dohodou, a to v souladu s článkem 27 výše uvedené smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Dotčeným českým daňovým rezidentům, kteří mají v souvislosti se zaměstnáním na palubách lodí provozovaných nizozemskými podniky nesplněné své daňové povinnosti vůči České republice, dáváme také na vědomí, že v České republice existují zákonné možnosti pro snazší zvládnutí nastalé situace, kdy je například v odůvodněných případech možné na žádost poplatníka povolit posečkání nebo nastavit splátkový kalendář, případně prominout příslušenství daně (úrok z prodlení nebo penále).
Pro úplnost také dodáváme, že stejný daňový režim se na podkladě relevantní smlouvy o zamezení dvojího zdanění může týkat i osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí a letadel provozovaných v mezinárodní dopravě také v jiných státech, například v Norsku nebo ve Spojených arabských emirátech.

28. Říjen, 2016

Další novinky

25. Červenec, 2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také změny ve způsobu výpočtu, respektive...

Detail novinky
25. Červenec, 2019

Od 1. 7. 2019 skončila karenční doba

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v...

Detail novinky