Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění

Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění

Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele) možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance) u pojišťoven sdružených v asociaci.

Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů v platném znění se dokládá v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud z pojistné smlouvy nebo z pojistky vyplývá, že by dané pojištění umožňovalo výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy, dokládá se plnění podmínekbuď:

a) dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení možnosti těchto výplat, nebo

b)potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.

Další informace k postupu jednotlivých pojistitelů jsou uvedeny v přehledu, ze kterého by mělo být patrné, jak mohou pojistníci, kteří mají sjednané pojištění s konkrétní pojišťovnou (uvedenou v přehledu) doložit plnění podmínek podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů;

Přehled obsahuje informace pouze o postupu pojistitelů, kteří jsou členy České asociace pojišťoven.

Způsob doložení "daňové uznatelnosti" příspěvků zaměstnavatele na pojistné dle pojistné smlouvy na soukromé životní pojištění - tj. že poj. smlouva splňuje podmínky dle §6 odst. 9 písm. p bod 3 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Přehled vytvořený ke dni 20.2.2015 na základě informací od členských pojišťoven, poskytujících životní pojištění je dostupný na webových stránkách www.cap.cz.

21. Duben, 2015

Další novinky

13. Leden, 2020

Omezený provoz pevných telefonních linek

Upozorňujeme všechny naše klienty a partnery, že do 27. 1. 2020 máme z důvodu plánovaného stěhování nefunkční pevné telefonní linky na naší...

Detail novinky
03. Leden, 2020

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Sociální pojištění  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí měsíčně platit zálohy na pojistné na...

Detail novinky