07.02.2024

Informace GFŘ k uplatňování DPH v souvislosti se změnou sazeb od 1.1.2024

Generální finanční ředitelství vydalo informaci ke změnám sazeb DPH od 1.1.2024.

Myš

Tou hlavní změnou je zrušení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % a místo první snížené sazby ve výši 15 % byla zavedena pouze jedna snížená sazba daně ve výši 12 %.

Služby
- Sběr a přeprava komunálního odpadu.
- Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
- Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.
- Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
- Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
- Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
- Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
- Opravy obuvi a kožených výrobků.
- Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
- Opravy jízdních kol.
- Kadeřnické a holičské služby.

GFŘ touto informací pak objasňuje například sazbu daně při podávání nápojů v rámci stravovací služby. Nadále se u této služby uplatní snížená sazba daně (12 %), ale u veškerých nápojů se nově uplatní základní sazba daně (21 %), a to bez ohledu na to, zda jsou tyto nápoje podávány v rámci stravovací služby, odnosu jídla s sebou či samostatně. Výjimkou u aplikace základní sazby daně je podávání kohoutkové pitné vody a vybraných nápojů, jejichž definice byly doplněny do přílohy č. 2 zákona o DPH.

U kohoutkové pitné vody lze sníženou sazbu DPH (12 %) uplatnit v případě, že není žádným způsobem ochucena ani upravena (např. sirup, sladidlo, ovoce, soda či ledová tříšť). Aplikace snížené sazby naopak nebrání přidání dekorace do/na sklenici, kterou kohoutková pitná voda nebude fakticky dochucena (např. máta, ovoce, led).


V případě poskytnutí ubytování spolu s polopenzí, plnou penzí či samostatně dokoupenou snídaní je potřeba základ daně rozdělit na ubytování (snížená sazba 12 %) a stravování podle jednotlivých zdanitelných plnění. Výjimka je pouze u ubytovací služby se snídaní v ceně, kde se uplatní pouze snížená sazba 12 %, a to bez ohledu na podávané nápoje u této snídaně. Zde se poskytnutí stravovací služby považuje za vedlejší službu k hlavní ubytovací službě.

Zboží
Z první (15 %) a druhé (10 %) snížené sazby daně bylo do základní sazby (21 %) přeřazeno toto zboží:
- Dextriny a jiné modifikované škroby.
- Řezané květiny a dekorativní listoví.
- Palivové dřevo.
- Letáky a prospekty.
- Dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 (zrušením znění stávajícího § 47 odst. 8).


Naopak v rámci nové úpravy došlo k rozšíření okruhu zdravotnických prostředků, u kterých se uplatňuje snížená sazba daně. Jedná se například o zdravotnické prostředky pro jedno použití nebo malé přístroje.


Nově je od daně osvobozeno dodání knih a poskytnutí obdobných služeb, kdy došlo k přesunu z druhé snížené sazby (10 %) do plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Toto osvobození se uplatní i u vedlejších plnění, jako je balení knih a jejich přeprava. Následně se dodání tohoto zboží uvede na ř. 26 daňového přiznání k DPH.

Stavební a montážní práce včetně dodání stavby pro sociální bydlení
GFŘ prostřednictvím této informace pouze konstatuje, že v této oblasti nedošlo k žádné faktické změně aplikace snížené sazby DPH na rodinné domy, pouze ke změně výše snížené sazby DPH z 15 % na 12 %.

Zdanění a vypořádání záloh
Ohledně vypořádání záloh, které byly uhrazeny do konce roku 2023, pouze GFŘ informuje, že je potřeba postupovat dle § 37a zákona o DPH. Tímto pravidlem je potřeba se řídit i v případě, kdy byla poskytnuta záloha na dodání knih do 31. 12. 2023 a vyúčtování při dodání proběhlo po 1. 1. 2024.
Ve výše zmíněném ustanovení je uvedeno, jak naložit se sazbami DPH při vzniku doplatku či naopak přeplatku. Pokud vznikne doplatek, bude tento rozdíl dodaněn platnou sazbou daně dle znění zákona od 1. 1. 2024. Např. záloha byla zdaněna sazbou 15 %, vzniklý doplatek tak bude zdaněn sazbou 12 %.
Pokud ve vyúčtování vznikne přeplatek, bude u vzniklého rozdílu uplatněna stejná sazba daně, jako u poskytnuté zálohy, tedy dle znění zákona do 31. 12. 2023. Např. záloha byla zdaněna sazbou 15 %, u vzniklého přeplatku bude uvedena také sazba 15 %.


Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024:


https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_GFR_ke_zmenam_sazeb_DPH_od_1_1_2024.pdf

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.