FB
23.06.2014

Elektronický podpis

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz

Elektronická komunikace je běžnou a velmi rozšířenou součástí dnešního životního stylu, proto státní úprava rozšiřuje možnosti elektronických podání.

Účetní předpis

Podpisovým záznamem se přitom rozumí účetní záznam, jehož obsahem je:

ZoÚč dále uvádí, že se na obě, resp. všechny formy podpisového záznamu pohlíží stejně, proto může být elektronický podpis použit na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis. Zákon o elektronickém podpisu dále zavedl dva důležité instituty:

Kvalifikované časové razítko – datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem. Poměrně často je totiž nezbytné určit, zda datová zpráva existovala v určitém čase

Elektronická značka – údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené

Požadavky na podpis a jeho pravost

Podle ustanovení § 3 ZEP odpovídá požadavkům na podpis použití zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu a vytvořeného pomocí prostředku pro bezpečné vytváření podpisu, což umožňuje ověřit, že datovou zprávu podepsala osoba uvedená na tomto kvalifikovaném certifikátu. V případě, že jsou pochybnosti o pravosti elektronického podpisu, je nutné postupovat cestou ověření skutečnosti, zda se pochybný certifikát nenachází v seznamu zneplatněných certifikátů, který má označení CRL (Certificate Revocation List). Tento seznam je aktualizován animálně jednou za 24 hodin a je dostupný na internetu.