Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Dvě novinky z novely zákona o DPH mohou usnadnit podnikání

Dvě novinky z novely zákona o DPH mohou usnadnit podnikání

Vycházíme z novely zákona o DPH připravované pro rok 2019, která byla v červnu schválena vládou a přináší množství novinek.

V případě vystavení opravného daňového dokladu si podle aktuálního znění zákona může plátce daň na výstupu snížit až poté, co je opravný doklad doručený jeho zákazníkovi. Tento požadavek přináší značné potíže v praxi, a to především u dobropisů vystavovaných koncem měsíce. Podle návrhu bude možné dobropis zahrnout do přiznání k DPH již v tom měsíci, ve kterém plátce odeslal dobropis svému zákazníkovi. Kromě „pouhého“ vystavení daňového dokladu bude legislativa výslovně vyžadovat, aby v rámci lhůty pro vystavení plátce zároveň vynaložil nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu. Dle důvodové zprávy je povinností plátce zajistit nejpozději v poslední den lhůty odeslání dokladu na kontaktní adresu příjemce. To nebude považováno za splněné například v situaci, kdy plátce sice daňový doklad v dané lhůtě odeslal, avšak zároveň věděl nebo mohl vědět, že se příjemce na dané adrese nezdržuje, je neznámý nebo nekontaktní. Půjde o odeslání dohodnutou formou. To znamená například poštou v listinné podobně, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud se podle stávající právní úpravy stanete plátcem DPH, můžete si ve svém prvním přiznání k DPH uplatnit nárok na odpočet DPH u některých nákladů vynaložených již v uplynulém roce. Navrhuje se, aby v případě některých dlouhodobých investic byla možnost, za splnění dalších podmínek, uplatnit nárok na odpočet DPH u některých nákladů vynaložených až 5 let zpátky.

29. Srpen, 2018

Další novinky

30. Říjen, 2018

Vláda chce zpřísnit kritéria pro poskytování investičních pobídek

Výrazně se mění podmínky pro schvalování investiční pobídky. Peníze ve formě dotace či slevy na dani z příjmů...

Detail novinky
30. Říjen, 2018

Judikatorní novinky z oblasti správy daní

Níže uvádíme souhrn aktuálních rozsudků Nejvyššího správního soudu v některých oblastech správy daní, které mohou...

Detail novinky