FB
18.11.2014

Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Myš

Zdroj: www.du.cz

Parlament schválil změny v dani z přidané hodnoty od příštího roku. Zejména jde o zavedení další sazby daně ve výši 10 %.

Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se bude nově nazývat první snížená sazba daně, má být zavedena i druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Základní sazba daně bude nadále ve výši 21 %.

Do sazby 10 % mají být zařazené následující položky, které obsahuje návrh přílohy č. 3a k zákonu o DPH:

a) Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti jsou definovány v příloze č. 3a zákona o DPH odkazem na evropské nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

b) Prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely

Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě

c) Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované

Druhá snížená sazba se nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy (podle zákona o regulaci reklamy). V příloze č. 3a zákona o DPH je též definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.

Novela byla podepsána panem prezidentem a čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů.