FB
16.10.2014

Dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015

Myš

Zdroj: financnisprava.cz

Do konce roku 2014 je žádoucí si zkontrolovat při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně uveden bankovní účet. Od 1. 1. 2015 budou všechny platby zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky.

K datu 31. 12. 2012 v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, byly v České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů.

K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převáděla platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.

Toto už od 1. 1. 2015 dělat nebude a platby budou vraceny zpět na bankovní účty.

Platný účet Finančního úřadu pro Zlínský kraj pro platby daní: 47620661/0710.