16.01.2024

Daň z nemovitých věcí 2024 - změny související s povinností podat daňové přiznání

V poslední novince týkající se daně z nemovitých věcí jsme informovali o zvýšení této daně z důvodu nárůstu sazeb a změn u koeficientů s účinností od 1. 1. 2024. Tyto změny však nezakládají povinnost podat nové daňové přiznání. Avšak konsolidační balíček přinesl i další změny týkající se daně z nemovitých věcí, kvůli kterým nové daňové přiznání podané být musí.

Myš

Jedná se zejména o změny týkající se následujících pěti oblastí:


Místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování
Zvýšení daně u nebytového prostoru v obytných domech a jednotkách užívaného k podnikání se nově aplikuje i na místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování. Vzniká tak povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém musí být uvedeno zvýšení daně za místnosti, které jsou využívané v tomto oboru podnikání.


Garáže
Nově se budovou garáže rozumí zdanitelná stavba se způsobem využití garáž. Z toho vyplývá, že za budovu garáže jsou považovány veškeré budovy evidované v katastru nemovitostí se způsobem využití stavby garáž, a to bez ohledu na to, zda způsob využití evidovaný v tomto rejstříku odpovídá skutečnému stavu. Vzniká tak povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 u těch staveb, které jsou evidovány se způsobem využití garáž a u kterých doposud poplatníci uváděli jinou sazbu daně z důvodu využití k jinému účelu (např. jiná stavba). Platí to i opačně. Pokud poplatník vlastní zdanitelnou stavbu, kterou zdaňoval jako garáž, která není takto zapsána v katastru, musí též podat daňové přiznání a uplatnit zde sazbu daně pro ostatní zdanitelné stavby. Pokud je garáž využívaná pro podnikání, tak zde změna neproběhla. U této stavby se uplatní sazba daně pro příslušný druh podnikání. 


Stavební pozemky
Od zdaňovacího období roku 2024 je nově upravena definice stavebního pozemku. V porovnání s předchozí právní úpravou dochází k vypuštění podmínky, že se musí jednat o pozemek dosud nezastavěný zdanitelnou stavbou. Z tohoto důvodu vznikne poplatníkům, kteří mají vydané pravomocné povolení stavby dle stavebního zákona, povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024, i když staví stavbu na pozemku, kde již jiná zdanitelná stavba stojí (např. developerské projekty).


Zpevněné plochy pozemků
Nově se zpevněné plochy pozemků zdaňují na všech druzích pozemků a i když neslouží k podnikání, postačí, že je má podnikatel zařazeny v obchodním majetku dle zákona o dani z příjmů. Je tedy vypuštěna vazba na druh pozemku. Doposud se zdaňovaly pouze na pozemku druhu ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Tato podmínka už není v zákoně uvedena, takže se zpevněná plocha pozemku může nacházet na jakémkoliv druhu pozemku, který je předmětem daně. Pokud tedy podnikatel vlastní pozemek, jehož povrch je zpevněn, vznikne mu povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024.


Uživatel poplatníkem
Uživatel nemovitosti se nově stává poplatníkem v následujících třech případech:
• uživatel pozemku, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bez ohledu na to, zda byla uzavřena nájemní či pachtovní smlouva (doposud pouze u uzavřených smluv),
• uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky (vyjma zdanitelné stavby či jednotky sloužící pro bydlení), se kterou je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bez ohledu na to, zda byla uzavřena nájemní či pachtovní smlouva (doposud pouze u uzavřených smluv),
• uživatel zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky (vyjma zdanitelné stavby či jednotky sloužící pro bydlení), pokud vlastník není znám (doposud jen u pozemků).


Finanční správa popis významných změn i s příklady uvedla v následujícím dokumentu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Novela_zakona_o_dani_z_nemovitych_veci_zmeny2024.pdf 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.