FB
09.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí se ruší

Myš

Zrušení má zpětnou účinnost, a to na ty případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později, tedy lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. 3. 2020 a později.

Pokud jsou tyto podmínky splněny a daň již byla zaplacená, vznikl tímto daňovému subjektu přeplatek a je možno v souladu s § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, požádat o jeho vrácení.

Pokud daň zaplacena nebyla, případně pokud nebylo podáno ani daňové přiznání, není důvod jej podávat ani daň platit, neboť veškeré povinnosti vůči správci daně spojené s daní z nabytí nemovitých věcí tímto daňovému subjektu zanikají.

Na případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v listopadu 2019 a dříve, se použijí ustanovení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění platném před zrušením této daně.