31.01.2017

Další změny v daních v roce 2017

Myš

Zdroj: investujeme.cz
Dne 13. ledna 2017 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Novela potěší zejména rodiny s dvěma a více dětmi, které si budou moci uplatnit zvýšené daňové zvýhodnění. Novela bude účinná od 1. 4. 2017. Níže přinášíme přehled nejvýznamnějších.

1. Daňové zvýhodnění na vyživované děti
Daňové zvýhodnění na děti opět stoupne. Pro první dítě zůstává částka nezměněna (1117 Kč měsíčně, resp. 13 404 Kč ročně), zvyšuje se však možnost odpočtu na druhé a třetí (plus další) dítě. U druhého dítěte si rodiče nově budou moci odečíst 1617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně) a u třetího a dalšího 2017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně). Slevu může uplatnit vždy jeden z rodičů. Pro účely slevy se počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti posuzuje dohromady.

2. Příjem ze závislé činnosti do 2 500 Kč
Poplatníci mající příjmy podle § 6 odst. 1 písm a) až d) (např. odměna za výkon funkce), které nepřesahují v daném měsíci 2 500 Kč (limit se shoduje s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociální zabezpečení) již nebudou z tohoto příjmu odvádět daň zálohově. Nově bude takovýto příjem podléhat srážkové dani při současném splnění podmínky, že poplatník nepodepsal u plátce prohlášení k dani. Mnohým poplatníkům tak odpadne povinnost podávat daňové přiznání při současném souběhu více příjmů ze závislé činnosti.

3. Přiznání na dvě stránky
Pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti a musí kvůli souběhu zaměstnání podávat daňové přiznání přichází od roku 2017 (od zdaňovacího období 2016), přichází úleva v podobě přiznání k dani z příjmů, které se vejde do dvou listů papíru. Poplatník však musí mít pouze příjmy ze závislé činnosti a od českých zaměstnavatelů.

4. Výdajové paušály
Trend k vyššímu zdanění osob samostatně výdělečně činných, kteří do roku 2014 mohli uplatňovat pro daně a pojištění neomezené výdaje procentem z příjmů, pokračuje i v roce 2017. Osoby samostatně výdělečně činné sice dostanou zpět možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na děti a manžele, ale za cenu další limitace výdajových paušálů. Nově by měl maximální limit odpovídat výdajům procentem z 1 000 000 Kč dle příslušných skupin. Změna bude závazná od zdaňovacího období 2018.

5. Zdanění „jiného majetkového prospěchu
V § 3 došlo k upřesnění pojmu pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu u plnění, které trvá po dobu delší než pět let. Kupříkladu poplatníkovi bude poskytnuta v roce 2017 finanční zápůjčka na dobu 10 let. Zde se nebude jednat o opakující se plnění, ale o trvající plnění, protože k poskytnutí peněžních prostředků došlo jednorázově při sjednání zápůjčky. Majetkový prospěch tedy vznikne v roce poskytnutí peněžních prostředků a bude oceněn pětinásobkem hodnoty ročního plnění.
Praktický příklad:
Kamarád zapůjčí bezúročně poplatníkovi na 10 let 1 000 000 Kč. Obvyklý úrok v té době činí 10 % za rok. Poplatníkovi vznikne nemajetkový prospěch ve výši pětinásobku ročního úroku, protože zápůjčka byla poskytnuta na na dobu delší než 5 let. Poplatník bude muset v roce poskytnutí zápůjčky zdanit podle § 10 celkem 500 000 Kč.

Výjimku představují tzv. zaměstnanecké zápůjčky, kde se majetkový prospěch u bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec. Ve výpočtu bude zohledněno kolísání úrokových sazeb v průběhu roku

6. Příjmy z prodeje podílů v obchodní korporaci
Od roku 2014 je zákonem omezeno osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzickými osobami u vkladů ve prospěch vlastního kapitálu učiněných do pěti let před prodejem. Novelou je omezení zmírněno a bude se týkat pouze nepeněžitých vkladů do vlastního kapitálu (např. vklad nemovité věci).

Schválená novela měla původně platit od 1. ledna 2017. Z důvodu velkého množství pozměňovacích návrhů, které se změnou v daních vůbec nesouvisely (např. změny týkající se elektronické evidence tržeb), se její účinnost posouvá na 1. dubna 2017. Začátek platnosti novely až v průběhu zdaňovacího období může vnést velké nejasnosti ohledně účinnosti přijatých změn.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.