FB
04.01.2023

Cestovní náhrady pro rok 2023 – změny

Ve Sbírce zákonů vyšla s účinností od 1.1.2023 vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 a v rámci této vyhlášky dochází k několika změnám.

Myš

Tuzemské cestovní náhrady
Ve Sbírce zákonů vyšla s účinností od 1.1.2023 vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 a v rámci této vyhlášky dochází k několika změnám.


Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně 1,40 Kč (dříve 1,30 Kč) u jednostopých vozidel a tříkolek a 5,20 Kč (dříve 4,70 Kč) u osobních silničních motorových vozidel.


Sazby tuzemského stravného
Jak se změnily sazby stravného, můžete vidět v následující tabulce:

Délka pracovní cesty Sazba stravného rok 2022 Sazba stravného rok 2023
5 až 12 hodin 120 – 142 Kč 129 – 153 Kč
12 až 18 hodin 181 – 219 Kč 196 – 236 Kč
Déle než 18 hodin 284 – 340 Kč 307 – 367 Kč

V důsledku této změny se posouvá hranice i u peněžitého příspěvku na stravování za jednu směnu (tzv. stravenkový paušál), který je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (i od odvodů pojistného) do výše 107,10 Kč (70 % z 153 Kč). V roce 2022 to byla částka 99,40 Kč.


Průměrná cena pohonných hmot
K posledním změnám došlo u výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty:
•    41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (dříve 44,50 Kč),
•    45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (dříve 51,40 Kč),
•    44,10 Kč u motorové nafty (dříve 47,10 Kč),
•    6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (zůstává stejné).

Zahraniční stravné
Kromě výše zmíněné vyhlášky týkající se tuzemských cestovních náhrad, vyšla ve Sbírce zákonů také s účinností od 1.1.2023 vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.
V roce 2023 dochází k navýšení stravného u následujících 25 zemí:

Země Měna Rok 202 Rok 2023
Arménie EUR 35 40
Austrálie a Oceánie USD 60 65
Bahamy USD 55 60
Brazílie USD 55 60
Dánsko EUR 55 60
Egypt EUR 35 45
Finsko EUR 50 55
Guinea EUR 45 50
Irák EUR 40 45
Izrael USD 55 60
Jordánsko EUR 45 50
Karibik - ostrovní státy USD 55 60
Korejská republika EUR 50 55
Kuba EUR 55 60
Mali EUR 45 50
Maroko EUR 40 45
Moldavsko EUR 40 45
Myanmar USD 50 55
Nový Zéland USD 60 65
Paraguay USD 45 50
Polsko EUR 40 45
Senegal EUR 50 55
Švédsko EUR 55 60
Tunisko EUR 45 50
Uruguay USD 50 55