FB
27.09.2018

Český obchodní rejstřík propojen s rejstříky evropských zemí

Myš

Český obchodní rejstřík se od jara letošního roku stal součástí evropského systému propojení obchodních rejstříků, neboli BRIS (Business Registers Interconnection System). Tento systém propojuje obchodní rejstříky všech zemí Evropské unie, a také Islandu, Lichtenštejnska a Norska. BRIS umožňuje vyhledávání a získání údajů o kapitálových společnostech v Evropské unii a zjednodušuje předávání informací mezi jednotlivými obchodními rejstříky členských států.

Informace o společnostech uložené ve vnitrostátních obchodních rejstřících je možné vyhledávat na portálu evropské e-justice e-justice.europa.eu. Portál evropské e-justice je koncipován jako centralizovaný zdroj informací z oblasti justice. Usnadňuje orientaci v justičních systémech různých států a díky tomu, že funguje ve 23 jazycích, i dostupnost justice pro veřejnost. Společnosti je možné vyhledávat podle jejich názvu, nebo přiděleného identifikačního čísla.

Zde je možné bezplatně získat všechny základní informace o registrovaných společnostech, jako je typ společnosti, země registrace, sídlo společnosti, název a přidělené identifikační číslo. Další informace jsou zveřejněny podle režimu rejstříků jednotlivých evropských zemí.

V některých členských státech je za další informace a za zpřístupnění listin společností nutné zaplatit poplatek, který lze uhradit přímo prostřednictvím portálu, přičemž požadované listiny získáte taktéž na tomto portálu.

BRIS umožňuje rovněž automatickou výměnu některých informací mezi obchodními rejstříky jednotlivých států týkajících se zahraničních poboček a přeshraničních fúzi společnosti, čímž se zjednoduší výměna těchto informací.

K systému BRIS v současnosti ještě nejsou připojeny všechny členské státy, počítá se ovšem s jejich brzkým zapojením.