19.04.2021

Aktuální dotační programy

Přinášíme aktuální seznam možných dotačních programů souvisejících s pandemií COVID-19.

Myš

Kompenzační bonus 2021
Počínaje 16. března 2021 začaly finanční úřady napříč republikou vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února. Aktuálně již lze žádat také o kompenzační bonus za duben 2021. Žádost za duben je možné podat až do 1. července 2021. Nový kompenzační bonus je vyplácen za odlišných podmínek a vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za srovnávací období.


https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus

Covid – nepokryté náklady
Počínaje dnem 19. dubna 2021 spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu nový program Covid – nepokryté náklady. Jedná se o jeden ze dvou alternativních programů, které mají nahradit velké množství dotačních programů z roku 2020. Rozhodným obdobím, za které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele. Oprávněným žadatelem je ten, komu v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid---nepokryte-naklady--260347/

Covid- 2021
Druhou novou alternativou k programu Covid – nepokryté náklady je Covid – 2021, který je velmi podobný dříve fungujícímu programu Covid Gastro. Podpora Covid – 2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021, přičemž samotnou žádost lze podat od 12. dubna 2021. Oprávněný žadatel je ten, komu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. 
Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.


https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021--260043/

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.