01.04.2020

Aktualizace informací souvisejících s nákazou COVID-19 a podnikáním II

Myš

Ošetřovné pro OSVČ 

O ošetřovné mohou nově žádat také OSVČ a to od 1. dubna přes živnostenské úřady. Na péči o dítě či hendikepovaného člověka obdrží drobní podnikatelé příspěvek ve výši 424,- za každý den, a to po celou dobu karantény, kterou zavedla Vláda ČR kvůli epidemii koronaviru. Žádost se podává na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Živnostenské úřady budou přijímat žádosti včetně příloh a zasílat je ministerstvu, které bude o poskytnutí podpory rozhodovat.

Žadatel o ošetřovné musí splňovat následující podmínky: 
- musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost 
- musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě 
- nesmí mít nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ či zdravotní pojišťovně 

- musí být malým nebo středním podnikatelem 


Všechny tyto čtyři podmínky bude žadatel prokazovat prostřednictvím čestného prohlášení. Podací formulář: 
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

  
Pro úplnost informací je v odkazu níže přiložena jednoduchá definice malého a středního podnikatele. 
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Definice-maleho-astredniho-podnikatele-osetrovneOSVC.pdf 

Jednorázová podpora pro OSVČ 

Vláda ČR schválila 31. března 2020 jednorázovou podporu pro OSVČ ve výši 25.000 Kč. Živnostníci, ale také třeba umělci, tlumočníci, malí zemědělci a další osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, budou muset v žádosti formou čestného prohlášení mimo jiné doložit, že v období leden a březen 2020 přišli v hrubých tržbách oproti srovnatelnému období roku 2019 alespoň o 10 % a že v loňském roce dosáhli v hrubých příjmech alespoň 180 000 korun, případně v přepočtu alespoň 15 000 korun měsíčně, pokud nepodnikali celý rok. 

 
Problém může nastat u OSVČ, které nepodnikali v období leden až březen 2019, neboť by nesplnili potřebný minimální pokles tržeb o deset procent. 


https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-25-000-korun-pro-osvc--spoustitake-program-na-podporu-udrzeni-zamestnanosti-180794/  
 

Kurzarbeit 

V úterý 31. 3. 2020 Vláda ČR schválila návrh na úpravu programu Antivirus nebo také jinak nazývaný Kurzarbeit. Kurzarbeit a Antivirus jedno jest. Jedná se o program ochrany zaměstnanosti, tedy program, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce České republiky, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. Tento program je nakonec rozdělen do dvou režimů: 


Režim A – Nucené uzavření provozu nebo případ karantény: 
- v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku 
- v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy 
- Příspěvek zaměstnavatelům v režimu A činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů (až do výše 39.000 Kč) 


Režim B – Související hospodářské potíže: 
- Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku 
- Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku 
- Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku 
- Příspěvek zaměstnavatelům v režimu A činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů (až do výše 29.000 Kč) 
 
Vláda ČR rovněž chce přijít příští týden s režimem C, který by byl určen firmám, kde se provoz nepřerušil. Mělo by se jednat o motivační prvek. Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Více informací a to včetně podávání žádostí naleznete: 
https://www.mpsv.cz/antivirus

DPH v oblasti ochranných pomůcek 

Ministerstvo financí promíjí daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2. Jedná se o:  

- Testovací soupravy COVID-19 
- Plynové masky, s mechanickými částmi nebo vyměnitelnými filtry 
- Ochranné brýle 
- Plastové obličejové štíty zakrývající více než oblast očí 
- Plastové rukavice 
- Chirurgické rukavice z kaučuku 
- Ochranné oděvy vyrobené z plastových fólií 
A další (kompletní seznam ke stažení: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financnizpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-2020-38050 ) 
 
Ministerstvo financí promíjí také daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dále vyjmenovaného zboží v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu. Jedná se o: 

- Alkoholový roztok 
- Dezinfekční prostředek na ruce 
- Ostatní dezinfekční přípravky 
- Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory 
- Peroxid vodíku předkládaný ve velkém

A další (kompletní seznam ke stažení: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financnizpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-2020-38050  ) 

Tímto rozhodnutím MF promíjí daň z přidané hodnoty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve stanoveném časovém rozmezí. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován.

Zálohy silniční daně 

Obdobně jako u některých záloh na daň z příjmů, tak i u daně silniční dochází k posunutí možnosti úhrady až na 15. října, což je říjnový termín pro úhradu silniční zálohové daně. Platí tedy, že úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020 se promíjí.  

Daň z nabytí nemovitých věcí 

Ministerstvo financí předloží vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Cílem je podpora trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska zlepšení dostupnosti bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu domu či bytu zbyde více hotovosti. Se samotnou daní z nabytí nemovitých věcí bude chtít vláda zrušit povinnost podávat formuláře k dani z nabytí nemovitých věcí. 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-zruseni-dane-z-naby38023 


Tyto informace jsou aktuální k 1. 4. 2020. 

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.