FB
10.04.2020

Aktualizace informací souvisejících s nákazou COVID-19 a podnikáním – podpora OSVČ

Myš

Osoby samostatně výdělečně činné mohou již žádat o podporu ve výši 25 000,-

První možností je odeslat email na zveřejněnou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů, přičemž postup bude následující:


1) Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
2) Podepište vytištěnou žádost.
3) Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný.
4) Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email.
5) Správný email naleznete přímo v interaktivní žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
6) Velikost souboru je omezena na 4 MB.

Odkaz na žádost:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF?fbclid=IwAR3cDC2CRLjkRpCcBMonozuicnrZ3AqpwrtLZ5fRZWIrU3C9wYCUZMvjKa4

Podání žádostí na podatelně

Další možností je navštívit osobně Váš místně příslušný finanční úřad a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech. 

Elektronické podání

Pochopitelně existuje také možnost elektronického podání, tedy nechcete-li tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů. Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy

Tyto informace jsou aktuální k 10. 4. 2020.