26.03.2020

Aktualizace informací souvisejících s nákazou COVID-19 a podnikáním

Myš

Zákon upravující veřejné zdravotní pojištění

Senát schválil úlevy v oblasti zdravotního pojištění. Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020. 


Zároveň platí, že penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 nepoužije.


Zálohy pro OSVČ jsou prominuty do výše minimální měsíční zálohy. Minimální měsíční záloha na ZP činí 2 352 Kč. Pokud jste tedy OSVČ, která platí minimální zálohy, nevzniká Vám povinnost od března platit, a to až do konce srpna (včetně). 


Minimální zálohy jsou tedy od března do srpna státem úplně odpuštěny. Povinnost platit začne v září, přičemž platí, že odvody budou moci OSVČ doplatit až při ročním zúčtování. Pokud byla Vámi březnová záloha již odvedena, bude vám započtena jako záloha pojistného na září.


Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (2 352 Kč) je povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu. Jak již bylo ovšem řečeno, je možné tento rozdíl doplatit až při ročním zúčtování

Zákon upravující oblast pojistného na sociální zabezpečení 

Senát schválil rovněž zákon upravující oblast pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. 
Zálohy na sociální pojištění jsou pro OSVČ prominuty do výše minimální měsíční zálohy. U hlavní činnosti činí minimální zálohy 2 544 Kč. Pokud jste tedy OSVČ, která platí minimální zálohy, nevzniká Vám povinnost od března platit, a to až do konce srpna (včetně). Povinnost platit začne v září. Rovněž platí, že pokud má daňový subjekt zálohy vyšší než minimální, pak bude moci odvody doplatit až při ročním zúčtování.


Definitivně bude odpuštěno zhruba 30 000 korun. Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění dosahuje měsíčně dohromady 4 896 korun, za šest měsíců ušetří tedy OSVČ na zálohách 29 376 korun.

Zákon upravující sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními

Doposud platilo, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec u dítěte do věku 10 let. Senát schválil změnu, díky níž má nárok na ošetřovné též zaměstnanec, který nemůže vykonávat zaměstnání, a to z důvodu péče o dítě, jenž je starší 10 let a zároveň nedovršilo 13 let věku.


Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Senát schválil zákon upravující oblast evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020. Rovněž také subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

Tyto informace jsou aktuální k 25. 3. 2020.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.